SeaClub
Reģistrācija
 • Baltsails
 • Nirvana

1

Pasaulē arvien vairāk attīstās netradicionālā transporta industrija, t.sk., personīgais jūras transports. Baltijas jūras valstīs, kā piemēram, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Vācijā jūras kuteru un jahtu industrija ir sasniegusi ļoti augstu līmeni. Pēdējos gados šīs nozares attīstības tendences ir ienākušas arī Latvijā un tai tiek prognozētas lielas izaugsmes iespējas tuvākajā nākotnē – jau šobrīd strauji attīstās piestātnes, mazās ostas, kuteru un jahtu klubi, turklāt ar katru gadu arvien vairāk pieaug kuteru un jahtu skaits - īpaši jauno.

Jūras jahtu un kuteru sporta un atpūtas veids ir samērā dārgs kā iegādē, tā apkopē un lietošanā, tāpēc ar šo sporta un atpūtas veidu Latvijā pamatā nodarbojas uzņēmēji un aktīvi biznesa cilvēki. Mūsdienu augsto tehnoloģiju laikmetā informācija par personīgajiem ūdens transporta veidiem tiek meklēta internetā – jahtu un kuteru portālos, jahtu un kuteru tirdzniecības brokeru mājas lapās;GPS un cita navigācijas inventāra tirdzniecība tiek veikta izmantojot internetu, tāpat informācija ir nepieciešama pirms kutera vai jahtas iegādes, pirms došanās jūrā, plānojot savu atpūtas ceļojumu, kā arī jau traucoties caur jūras viļņiem – sporta vai atpūtas kruīzā, taču Latvijā līdz šim nav izveidots vienots interneta portāls par jahtām un kuteriem. Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, var secināt, ka attiecīgajai mērķauditorijai ir jārada iespēja interesējošo informāciju iegūt iespējami ērtākā un ātrākā veidā – internetā, tāpēc tiek veidots jauns kuteru un jahtu interneta portāls SeaClub.lv , kura devīze ir Take - aware Boating Course! (Ieturi zinošu kruīza kursu!).

Jau šobrīd par portāla veidošanu ir saņemtas pozitīvas atsauksmes no Latvijā pazīstamā jūras braucēja Māra Gaiļa, kā arī savu atbalstu pauduši AS Hansabankas pārstāvji.

Jaunā interneta portāla SeaClub.lv izstrādes galvenie mērķi un uzdevumi ir:

 • padarīt pieejamu pilnvērtīgu informāciju par kuģošanu un ūdens transportu Latvijā un Baltijas jūrā;
 • nodrošināt ūdens tūrisma ceļvedi internetā gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem;
 • popularizēt jahtu un kuteru transportu gan kā sporta, gan izklaides veidu;
 • sekmēt Latvijas jahtu un kuteru ostu un piestātņu attīstību un informācijas pieejamību par tām -(atpazīstamību);
 • nodrošināt jahtu, kuteru, to aprīkojuma, aksesuāru un tehniskā inventāra tirdzniecības veicināšanu, kā arī objektīvas informācijas un viedokļu apmaiņu par šiem produktiem;
 • veicināt dažādu ar jahtām un kuteriem saistīto pakalpojumu pieejamību un popularitāti.

Portāls SeaClub.lv tiek veidots Latvijas jahtu un kuteru īpašniekiem, kas vēlas iegūt papildus informāciju un tehniskos datus par jahtām un kuteriem, kā arī iepazīties ar sfēras aktualitātēm, notikumiem un plānotajiem pasākumiem. Portālā tiek paredzētas arī atpūtas, izklaides un pieredzes apmaiņas iespējas. Viens no SeaClub.lv pamatuzdevumiem ir radīt portālā sociālo vidi – jahtu un kuteru interešu sfēras dalībnieku komunikācijai, informācijas un pieredzes apmaiņai, kā arī veicināt dažāda veida sadarbību starp šīs sfēras dalībniekiem, tāpēc portāls tiek orientēts arī uz ārzemju tūristiem un jahtu burātājiem (kuteru īpašniekiem), kas plāno ar jūras transportu doties uz Latviju.

Portāls SeaClub.lv rada jaunas iespējas jūras transporta un tā aprīkojuma tirdzniecībai elektroniskā vidē, tā ir tieša biznesa darbības zona gan jahtu un kuteru tirdzniecības brokeriem, gan kuteru aprīkojuma un aksesuāru tirdzniecības kompānijām, gan ostu un piestātņu īpašniekiem un to labiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem, atpūtas un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem u.c. dalībniekiem, kas veido jahtu un kuteru industrijas kompleksu.

Tādejādi viens no pamatfaktoriem, kas raksturos mājas lapu, būs nepārtraukta informācijas papildināšana un atjaunošana.

SeaClub.lv administrācijas misija ir uzturēt portālā “tīru” un kreatīvu vidi, kas nozīmē:

 1. sekot līdzi ievietotās informācijas korektumam un atbilstībai reālajai situācijai tirgū,
 2. portālā ievietotās informācijas vienotā stilā ieturētam vizuālajam noformējumam,
 3. sabalansētas attiecības saglabāšana starp portāla informācijas laukiem un reklāmu,
 4. ievietot portālā objektīvu kritiku, kas, savukārt, nodrošina objektīvu informāciju gala patērētājiem,
 5. veidot un organizēt informācijas apmaiņas forumus, viedokļu interaktīvās izpausmes iespējas, reitingu sistēmas, vērtējumu konkursus u.c. aktivitātes.

Portālā tiks nodrošināts augstvērtīgs elektroniskā dizaina risinājums un ērtas navigācijas iespējas. SeaClub.lv tiks ievietota saistoša informācija par dažādiem jahtu un kuteru jautājumiem, kas tiks apkopota, izmantojot ārvalstu interneta datubāzes, jahtu un kuteru žurnālus, Latvijas un ārvalstu mediju monitoringa rezultātus, zinātnisko literatūru, tehnisko informāciju, kā arī pastāvīgi organizētām padziļinātām intervijām ar jahtu un kuteru sfēras profesionāļiem. Mājas lapas tematiskajos forumos portāla lietotājiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, uz kuriem kompetentas atbildes sniegs nozares profesionāļi (jahtu un kuteru kapteiņi, sacensību un čempionātu laureāti, jahtu un kuteru tirdzniecības kompāniju vadītāji, pārstāvji no valstiskām un nevalstiskām organizācijām, kas darbojas jahtu un kuteru sfērā, kā arī sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem).

Galvenās tendences Latvijas jahtu un kuteru nozarē:

 • Šobrīd Latvijā ir 8000 motorizētu ūdens transporta līdzekļu, no kuriem vairāk kā 600 kuteri 814 buru jahtas, 
 • 3 gadu laikā Latvijā attīstīsies vismaz 10 jauni jahtu un kuteru ostu kompleksi, tirgū ienāks vismaz 50 jauni kuteri un 30 - 40 jaunas jahtas ik gadu, tāpēc ir sagaidāma šī tirgus segmenta izaugsme, tostarp attīstās ostas, privātās mājas un atpūtas bāzes pie ūdenstilpnēm, kas ir potenciālā ūdens transporta līdzekļu un tā aprīkojuma mērķauditorija,
 • tirgū ienāk arvien vairāk jauni mērķa klienti.

Portāla mērķa segments (mērķa auditorija):

 • jahtu un kuteru īpašnieki,
 • cilvēki, kas plāno iegādāties jahtu vai kuteri,
 • jahtu (kuteru) komandu dalībnieki,
 • tūristi (īpaši jahtu, kuteru u.c. ūdens tūristi) un atpūtnieki,
 • cilvēki, kuru paziņām, draugiem vai ģimenes locekļiem pieder jahta vai kuteris un kuriem šis vaļasprieks/sporta veids ir saistošs

Izmantojot reklāmas iespējas jaunajā jahtu un kuteru portālā SeaClub.lv , Jūs iegūsiet:

 • iespēju sasniegt mērkauditoriju Jūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem;
 • biznesa vidi savas produkcijas un pakalpojumu realizēšanai internetā;
 • piedalīties Latvijas jahtu un kuteru sfēras aktualitāšu un informācijas sistēmas veidošanā;
 • paaugstināt savas interneta mājas lapas apmeklējumu no jūsu tiešās mērķauditorijas;
 • izvietot reklāmu elektroniskā vidē, kuru ik dienas izmanto jahtu un kuteru sfēras klienti;
 • iespēju piedalīties interaktīvu aktivitāšu veidošanā vienīgajā Latvijas Jahtu un kuteru interneta portālā;
 • informācijas apmaiņu un komunikāciju ar citiem Latvijas un Baltijas valstu jahtu un kuteru tirdzniecības, apkalpošanas, aksesuāru un aprīkojuma uzņēmumiem;
 • Jūsu kompānijas prestiža paaugstināšanu, kā arī atpazīstamības veicināšanu.

Portāla veidotāji Jūs lūdz piedalīties portāla pilnveidošanā ar viedokli un iniciatīvu par to, kādu Jūs vēlētos redzēt jauno mājas lapu un kādu informāciju, Jūsuprāt, SeaClub.lv vēl būtu nepieciešams ievietot.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību un iespēju ar Jums vienoties par tikšanos klātienē,

Ar cieņu,

Endija Kupce
(portāla redaktore)

Notikumu kalendārs
2021-01 2021-03 Februāris 2021
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
no events