SeaClub
Reģistrācija
 • Nirvana
 • Baltsails

Pēdējos gados Latvijā, īpaši Rīgā un Rīgas reģionā, strauji attīstās iekšējo ūdeņu transports. Strauji pieaug privāto ūdens transporta līdzekļu skaits, tai skaitā kuteru, motorlaivu un ūdensmotociklu. Līdztekus šīm tendencēm pastiprinās ūdens satiksmes drošības aktualitāte. Ja līdz šim Latvijā netika pievērsta īpaša uzmanība kuģošanas līdzekļu tehniskajam stāvoklim, izmantošanai un vadīšanai, tad strauji pieaugot kuģošanas līdzekļu skaitam Latvijas iekšējos ūdeņos, satiksmes drošība uz ūdens kļūst aizvien būtiskāka. Svarīgākās tiesiskās izmaiņas šajā jautājumā saistās ar mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu un tiesību izsniegšanu, kas nozīmē, ka sākot ar 2006. gadu, visu kuģošanas līdzekļu vadīšanai ir nepieciešama vadītāja apliecība, tāpat kā ceļu satiksmes līdzekļu vadīšanai.

2005. gada 29. decembrī ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 994, kas nosaka kārtību, kādā sertificē un apmāca mazizmēra kuģošanas līdzekļu (ūdensmotociklu, motorlaivu un kuteru, kuru garums ir mazāks par 12 metriem) vadītājus.

VADĪTĀJA APLIECĪBAS IEGŪŠANA:

 • Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība ir dokuments, kas apliecina tiesības vadīt ūdens motociklus, motorlaivas un kuterus, kuru garums ir mazāks par 12 metriem, Latvijas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē ne tālāk kā 10 km no krasta.
 • Vadītāja apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad CSDD tiek nokārtots noteiktais kvalifikācijas eksāmens:
  • Apliecības derīguma termiņš - 10 gadi
  • Ūdensmotocikla un motorlaivas vadītāju apliecību var iegūt no 16 gadu vecuma, savukārt kutera vadītāju apliecību var iegūt no 18 gadu vecuma.
  • Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācības kursus organizē SIA “Jūrniecības tehniskais centrs” un SIA MBR Autoskola "Fortūna" .
  • Iepriekš izdotās mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecības drīkstēs izmantot līdz 2006.gada 1.oktobrim. Iepriekš izdotās mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecības, kā arī motorjahtas un jahtas vadītāja apliecības bez eksāmenu kārtošanas varēs apmainīt pret jaunā parauga apliecībām 
 • Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības maina un/vai izsniedz šādās vietās:
  • CSDD Rīgā - Bauskas ielā 86
  • Ventspilī - Ganību ielā 154a
  • Talsos - Laidzes ielā 9
  • Liepājā - Brīvības 148
  • Jelgavā - Satiksmes ielā 2a
  • Valmierā - Rīgas ielā 101
  • Jēkabpilī - Lilijas ielā 20
  • Daugavpilī - Kraujas ielā 3
  • Gulbenē - Parka ielā 2
  • Rēzeknē - Jupatovkas ielā 1a
  • Kuģošanai ārpus Latvijas robežām (tālāk par 10km no krasta), kā arī kuģošanas līdzekļiem, kas garāki par 12m, nepieciešamas īpašas apliecības, ko Latvijā izsniedz “Zēģelētāju savienība”.


Kā portālam www.seaclub.lv intervijā atzina CSDD sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Bērziņa, līdzšinējā statistika par mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecības iegūšanu parāda, ka tikai 50-60% no visiem pretendentiem nokārto 10 jautājumu eksāmenu un saņem apliecību. Tas parāda, ka lielākā daļa no tiem, kas vēlas iegūt apliecību vāji pārzin kuģošanas tehniskos un satiksmes noteikumus un eksāmenam nav gatavojušies, tādējādi pretendentiem būtu ieteicams apmeklēt apmācības kursus un iepazīties ar CSDD izstrādātajiem noteikumiem, savas zināšanas iepriekš pārbaudot eksāmena testa elektroniskajā versijā - skatīt šeit.

Līdz šim CSDD ir izsniegusi 802 mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecības, taču, kā portālam Seaclub.lv atzina CSDD speciāliste I. Bērziņa, pieaugot vadītāju kontrolei uz ūdens, pieaugs pieprasījums pēc vadītāju apliecībām, jo šobrīd apliecību nepieciešamība Latvijā daudziem kuteru, ūdensmotociklu un motorlaivu īpašniekiem vēl ir jaunums. Īpaša CSDD kampaņa attiecībā uz mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju apliecībām nav plānota, taču ir izstrādāti informatīvie bukleti, notika prezentācija izstādē “Baltshow” un turpmāk ir plānotas informatīvās publikācijas un atgādinājumi presē. Pēc I. Bērziņas teiktā, CSDD stratēģija kuģošanas līdzekļu vadītāju apliecības popularizēšanas mehānisms ir šāds:

Likums, kontrole, kampaņa (informācija- kampaņa – nē) informācija.

Likums: Lai gan ir stājušies spēkā MK noteikumi par mazizmēra kuģošanas līdzekļu apliecībām, esošais administratīvo pārkāpumu kodekss vēl nenosaka pietiekami bargus sodus attiecībā uz ūdens transportu. Šobrīd Latvijā personas, kas brauc ar ūdens t/l bez vadītāja apliecības var sodīt ar 50-80Ls lielu naudas sodu. Taču, kā portālam Seaclub.lv atzina CSDD speciālists J. Golubevs, šobrīd tiek izstrādāti grozījumi attiecībā uz mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadīšanu bez apliecības un citiem ūdens satiksmes noteikumu pārkāpumiem, un plānots, ka jau līdz nākamajam gadam sodi ūdens t/l vadītājiem kļūs daudz bargāki.
Kontrole: Mazizmēra kuģošanas līdzekļu kontrole atrodas valsts un pašvaldības policijas pārziņā. Jau šobrīd ar ātrgaitas kuteriem policija veic vadītāju kontroli uz ūdens. Tiek plānots jau no nākamā gada izveidot neatkarīgu “ūdenspolicijas” nodaļu, kas nodarbosies tieši ar kuteru, motorlaivu un ūdensmotociklu vadītāju pārbaudi Latvijas iekšējos ūdeņos. Informācija: CSDD veiktās PR aktivitātes, informatīvie bukleti un preses publikācijas. Turpmākā informācija attiecībā uz aktualitātēm ūdens transporta drošības jomā tiks publiskota CSDD un portālā Seaclub.lv.

Notikumu kalendārs
2020-11 Oktobris 2020
P O T C P S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
no events