SeaClub
Reģistrācija
  • Baltsails
  • Nirvana
2006-09-26
Ievietoja: Kategorija: Latvijā

Atceries - tuvojas 1.oktobris!

Ministru kabineta noteikumi Nr.994

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 58.§)

Noteikumi par mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu un apmācību

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 26.panta ceturto daļu


1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā sertificē un apmāca mazizmēra kuģošanas līdzekļu (ūdensmotociklu, kā arī motorlaivu un kuteru, kuru garums ir mazāks par 12 metriem) vadītājus.

2.Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītājus sertificē, kā arī šo vadītāju reģistru izveido un uztur valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (turpmāk – CSDD).

3.Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītājam nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas persona var apgūt pašmācības ceļā.

4.Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība (turpmāk – apliecība) ir kredītkartes formāta dokuments (pielikums), kas izgatavots no īpaša materiāla ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem un kuru personai izsniedz CSDD, pamatojoties uz personas iegūtajām tiesībām vadīt mazizmēra kuģošanas līdzekļus iekšējos ūdeņos un jūrā Latvijas piekrastē ne tālāk kā 10 km no krasta.

5.Apliecības derīguma termiņš ir 10gadi.

6.Pirms apliecības saņemšanas, kā arī pirms kvalifikācijas iegūšanas eksāmena persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personu apliecinošu dokumentu drīkst neuzrādīt persona, kura nav sasniegusi 15gadu vecumu, ja tā uzrāda dzimšanas apliecību, kā arī persona, kura vēlas apmainīt vai atjaunot šo noteikumu pielikumam atbilstošo apliecību.

7.Apliecību var saņemt persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības uzturēties Latvijā ilgāk par trijiem mēnešiem.

8. Apliecību var iegūt personas, kuras sasniegušas šādu vecumu:

8.1.14 gadu vecumu, lai vadītu ūdens¬motociklus un motorlaivas;

8.2.16 gadu vecumu, lai vadītu ūdens¬motociklus, motorlaivas un kuterus.

9.Lai saņemtu apliecību, persona kārto kuģošanas līdzekļa vadītāja kva¬lifikācijas eksāmenu. Eksāmenā saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumiem Nr.158 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” un citiem jūrniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ciktāl tie attiecas uz kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos, tiek iekļauti šādi jautājumi:

9.1. atpūtas kuģu izmantošana;

9.2. kuģošanas līdzekļu drošs ātrums;

9.3. kuģošana zem tiltiem un to tuvumā;

9.4. kuģošanas līdzekļu ugunis, zīmes un signāli;

9.5. sadursmju novēršana;

9.6. rīcība ūdens satiksmes negadījumā;

9.7. atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācija;

9.8.navigācijas zīmes, ugunis un to uzstādīšana, kā arī citi ar kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos saistīti jautājumi.

10.Kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācijas eksāmena biļešu jautājumus saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu nosaka satiksmes ministrs.

11.Apliecību izsniedz personai, kura CSDD nokārtojusi kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu.

12.Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksā¬menu kārto datorizēti. Ja pretendents eksāmenu nenokārto, to atkārtoti drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc septiņām dienām.

13.Personai, kurai ir cita atpūtas kuģa (motorjahtas vai jahtas) vadītāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments, apliecību izsniedz bez eksāmena kārtošanas.

14.Persona, kura vēlas saņemt vai atjaunot apliecību, CSDD iesniedz medicīnisko izziņu par vispārējo veselības stāvokli vai transportlīdzekļa vadītāja medicīnisko izziņu, bet persona, kura vēlas apmainīt apliecību, – arī apmaināmo apliecību.

15.Personai, kurai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniegta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jūrniecības tehniskā centra, Valsts vides inspekcijas izdotā kuģošanas līdzekļu vadīšanas apliecība un jahtklubu un burāšanas sekciju kvalifikācijas komisiju izdotā motorjahtu vadītāju apliecība, apliecību izsniedz bez eksāmena kārtošanas.

16.Institūcijas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniegu¬šas kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecības, sniedz CSDD informāciju par personām, kuras ir saņēmušas attiecīgās apliecības (vārds, uzvārds un izsniegtās apliecības numurs).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 30.decembri.

Pielikums 

Ministru kabineta 

2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.994

Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības paraugs

Kuģu vadītāja apliecības paraugs

0 cilvēki ir atstājuši komentārus par šo rakstu

Atstāj savu komentāru

Notikumu kalendārs
2021-02 Janvāris 2021
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
no events